Jablonecká energetická a.s.

Jisté teplo za jistou cenu

Jablonecká energetická, a.s. přijala Etický kodex. 

Etický kodex byl vypracován v zájmu poskytnout zákazníkům nezkreslené, pravdivé a jasné informace o službách a podmínkách na základě doporučení Energetického regulačního úřadu jako správního úřadu pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, rovněž ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií.

Kodex je vložen zde.

 

Vážení zákazníci, 

ve věci cen tepelné energie pro rok 2019 Vám opětovně sdělujeme, že naše společnost bude nadále aplikovat jednosložkovou cenu tepla - jako jednodušší a pochopitelnější formu účtování ceny tepla vůči zákazníkům společnosti. Podkladem pro fakturaci dodávky tedy bude nadále pouze skutečná naměřená spotřeba.

Dne 20.11.2018 schválilo představenstvo společnosti ceny tepelné energie na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 následovně:

  • tarif R1: 520,87 Kč/GJ bez DPH, resp. zaokrouhleně 599,00 Kč/GJ vč. DPH 15%,
  • tarif R2: 507,83 Kč/GJ bez DPH, resp. zaokrouhleně 584,00 Kč/GJ vč. DPH 15%.

Výchozí cenovou základnou při fakturaci je cena bez DPH. Podrobnosti naleznete v sekci Ceníky.

Uvedené ceny jsou o 20 Kč/GJ vč. DPH vyšší než ceny tepelné energie platné v letech 2017 a 2018. Důvodem navýšení je nárůst cen nakupovaných energií, zejména zemního plynu. Dovolujeme si informovat, že naše společnost připravuje technická opatření, která od roku 2021 dlouhodobě umožní poskytování významné slevy na ceně tepla při uzavření dlouhodobé smlouvy. Přesné informace Vám sdělíme po schválení těchto slev vedením společnosti.

Tyto tarify neplatí pro odběratele, kteří mají s naší společnosti uzavřeny dlouhodobé smlouvy, ve kterých nejsou ceny tepelné energie vázány na tarify R1 a R2. V případě změny sazby DPH v průběhu roku 2019 dle Zákona o dani z přidané hodnoty bude výše ceny tepla včetně DPH alikvotně upravena s tím, že základnou pro výpočet bude cena tepla bez DPH. 

Přeji Vám příjemné prožití svátků a šťastný vstup do roku 2019.

 

Ing. Petr Roubíček, ředitel společnosti

 

 

Kvalita pitné vody, která je pravidelně kontrolována dle požadavků Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a  odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve změní pozdějších předpisů 

 

Viz protokoly z akreditované laboratoře k nahlédnutí u SPECIALISTY EKOLOGA/LABORANTA tel. 483359817.

 

Z tohoto důvodu děkujeme všem našim zákazníkům za jejich  toleranci při odběrech vzorků pitné vody pracovníkem akreditované laboratoře.  

{cwattachments}

Po naplnění teplotních podmínek zahajujeme topnou sezonu. Od víkendu 22.9.-23.9. postupně zatápíme a během dnešního dne si budou mít možnost všichni zákazníci zatopit. V případě problémů kontaktujte náš dispečink. Děkujeme. 

24.9.2018

Tags Popular

Aktuality, odstávky a poruchy