Jablonecká energetická a.s.

Jisté teplo za jistou cenu

Tisková zpráva

Teplo v Jablonci opět zlevní

 

(Jablonec nad Nisou 31. 1. 2019) – Instalací 5 ks kogeneračních jednotek do místní soustavy zásobování tepelnou energií se dlouhodobým partnerem společnosti Jablonecká energetická stane ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO. 

Veškeré náklady spojené s projektem, který bude dokončen na přelomu let 2020/2021, hradí ČEZ Energo. „Díky tomuto partnerství a připravovanému věrnostnímu programu zlevníme dodávku tepla pro naše stávající zákazníky a věříme, že se staneme zajímavějšími i pro nové zákazníky,“ říká Petr Roubíček, ředitel společnosti Jablonecká energetická. 

„V kogenerační jednotce se vyrábí zároveň teplo i elektřina. Zatímco v klasických elektrárnách se teplo vznikající při výrobě elektřiny vypouští bez užitku do okolí, kogenerační jednotka uvolněné teplo využívá k vytápění nebo přípravě teplé vody. Šetří tím palivo i peníze, a navíc garantuje vysokou účinnost využití energie, která přesahuje 90 procent,“ vysvětluje za ČEZ Energo generální ředitel David Bauer.

Elektřina vyrobená v kogeneračních jednotkách půjde přímo do sítě ČEZ Distribuce. Teplo půjde do sítě Jablonecké energetické, díky čemuž bude možné snížit produkci z plynových kotlů. To přinese snížení provozních nákladů a globálně také úlevu pro životní prostředí. 

Společnost ČEZ Energo provozuje v Česku celkem 117 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 97,672 MWe a tepelným výkonem přesahujícím 120 MWt. ČEZ Energo je společnou dcerou výrobce kogeneračních jednotek TEDOM a společnosti ČEZ ESCO, která se specializuje na produkty a služby moderní energetiky.

 

Odkazy na související články:

https://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/rocnik-2019/03-2019/teplo-v-jablonci-opet-zlevni.html

http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/kogeneracni-jednotky-od-cez-esco-stabilizuji-v-jablonci-cenu-tepla/?aktualitaId=57875

http://genusplus.cz/jablonec-nad-nisou/kogeneracni-jednotky-pomohou-domacnostem-zlevnit-teplo

https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/6772.html

https://media.monitora.cz/pdf-preview/95/58347709-ada816b72d569b10f511/

 

Kontakt pro více informací:

Lenka Vrátná, Tisková mluvčí, tel.: 775 315 663, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
I
ng. Martin Kočí, Manažer projektu, tel.: 724 332 477, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 

 

Jablonecká energetická, a.s. přijala Etický kodex. 

Etický kodex byl vypracován v zájmu poskytnout zákazníkům nezkreslené, pravdivé a jasné informace o službách a podmínkách na základě doporučení Energetického regulačního úřadu jako správního úřadu pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, rovněž ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií.

Kodex je vložen zde.

 

Vážení zákazníci, 

ve věci cen tepelné energie pro rok 2019 Vám opětovně sdělujeme, že naše společnost bude nadále aplikovat jednosložkovou cenu tepla - jako jednodušší a pochopitelnější formu účtování ceny tepla vůči zákazníkům společnosti. Podkladem pro fakturaci dodávky tedy bude nadále pouze skutečná naměřená spotřeba.

Dne 20.11.2018 schválilo představenstvo společnosti ceny tepelné energie na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 následovně:

  • tarif R1: 520,87 Kč/GJ bez DPH, resp. zaokrouhleně 599,00 Kč/GJ vč. DPH 15%,
  • tarif R2: 507,83 Kč/GJ bez DPH, resp. zaokrouhleně 584,00 Kč/GJ vč. DPH 15%.

Výchozí cenovou základnou při fakturaci je cena bez DPH. Podrobnosti naleznete v sekci Ceníky.

Uvedené ceny jsou o 20 Kč/GJ vč. DPH vyšší než ceny tepelné energie platné v letech 2017 a 2018. Důvodem navýšení je nárůst cen nakupovaných energií, zejména zemního plynu. Dovolujeme si informovat, že naše společnost připravuje technická opatření, která od roku 2021 dlouhodobě umožní poskytování významné slevy na ceně tepla při uzavření dlouhodobé smlouvy. Přesné informace Vám sdělíme po schválení těchto slev vedením společnosti.

Tyto tarify neplatí pro odběratele, kteří mají s naší společnosti uzavřeny dlouhodobé smlouvy, ve kterých nejsou ceny tepelné energie vázány na tarify R1 a R2. V případě změny sazby DPH v průběhu roku 2019 dle Zákona o dani z přidané hodnoty bude výše ceny tepla včetně DPH alikvotně upravena s tím, že základnou pro výpočet bude cena tepla bez DPH. 

Přeji Vám příjemné prožití svátků a šťastný vstup do roku 2019.

 

Ing. Petr Roubíček, ředitel společnosti

 

 

Kvalita pitné vody, která je pravidelně kontrolována dle požadavků Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a  odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve změní pozdějších předpisů 

 

Viz protokoly z akreditované laboratoře k nahlédnutí u SPECIALISTY EKOLOGA/LABORANTA tel. 483359817.

 

Z tohoto důvodu děkujeme všem našim zákazníkům za jejich  toleranci při odběrech vzorků pitné vody pracovníkem akreditované laboratoře.  

{cwattachments}

Tags Popular

Aktuality, odstávky a poruchy