Jablonecká energetická a.s.

Jisté teplo za jistou cenu

 

CENOVÝ VÝMĚR

Účinnost výměru od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Tarif R1 Kč/GJ bez DPH Kč/GJ s DPH 15%
520,87 599,00
Dodávka tepla do objektu z čtyřtrubkového rozvodu
Dodávka tepla do objektu z objektových předávacích stanic v užívání JE
Dodávka tepla z individuálního zdroje tepla

 

Tarif R2 Kč/GJ bez DPH Kč/GJ s DPH 15%
507,83 584,00
Dodávka tepla při centrální přípravě teplé vody (TV)
Dodávka tepla do objektových předávacích stanic v užívání odběratele
Dodávka tepla ze zdrojů pro více odběrných míst měřené na výstupu ze zdroje do teplovodního rozvodu

 

Výchozí hodnotou pro stanovení daňového dokladu od 1.1.2019 je cena bez DPH.
Cena včetně DPH je zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
V případě nejasností kontaktujte prosím naše obchodní oddělení, telefon 483 359 842, 483 359 838.
Uvedené ceny neplatí pro odběratele, kteří mají sjednány individuální cenové podmínky.

Pozn.:
„V případě, že dojde mezi společností Jablonecká energetická a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o dodávce tepelné energie nebo kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb v oblasti teplárenství, plynárenství a elektroenergetiky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Energetický regulační úřad

Odbor právní ochrany spotřebitele

Partyzánská 1/7

170 00  Praha 7

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

CENOVÁ MAPA PRO ROK 2019

Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých webových stránkách zveřejnil aktuální Ceník předběžných cen tepelné energie k 1. 1. 2019 (kalkulované ceny včetně DPH). Ceník udává rovněž použité palivo, výkon zdrojů a předpokládanou cenu a dodávku tepla na všech úrovních předání ve 3 224 cenových lokalitách.

Vážený průměr kalkulované ceny tepla se meziročně po letech stagnace výrazněji změnil a pohybuje se letos kolem 606 Kč/GJ (2016 / 584; 2017 / 573 2018 / 573 Kč/GJ vč. DPH). To znamená nárůst 5,8 % vinou zvýšených cen vstupů a poplatků (energie, voda, mzdy a povolenky). 

V případě domovních kotelen je zdánlivě nízká cena ovlivněna faktem, že ve většině případů je zdroj externím subjektem pouze provozován (nikoliv vlastněn) a v ceně tepla tudíž není započtena amortizace investice do vlastní kotelny.


 

Aktuality, odstávky a poruchy