Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Odkaz na podmínky GDPR zde.

Dispečink – poruchy: 483 359 808, 724 096 663

Jablonecká energetická a.s.

Jisté teplo za jistou cenu

27.9.2019

Den otevřených dveří se vydařil! Zúčastněným děkujeme a budeme se těšit příště v jiné lokalitě.


25.9.2019

Jak vypadá bloková kotelna, odkud proudí teplo třeba právě do vašeho domu?
Jaké jsou aktuální a plánované ceny tepla z centrálního zásobování?
Vyplatí se centrální zásobování teplem?

Přijďte se podívat, rádi vám vše ukážeme a zodpovíme veškeré dotazy.

Tým Jablonecké energetické

KDY: čtvrtek 26.9.2019, 14 - 17 h

KDE: zdroj tepla U Balvanu, U Balvanu 5376/13, Jablonec nad Nisou
https://mapy.cz/s/foperozajo

S příchodem podzimu nastává nejen období barevných lesů a vůně spadaného listí, ale také mokrých deštníků a bot. Po příchodu domů z podzimní procházky nebo po náročném pracovním dni asi všichni oceníme, že máme doma teplo. Pokud patříte k těm, kteří jsou napojení na soustavu zásobování teplem, je domácí teplo bez práce úplně. Stačí jen otočit termohlavicí na radiátoru a přizpůsobit míru tepla svým potřebám.


Jak nám prozradil ředitel společnosti Petr Roubíček, společnost dokonce pro příští rok plánuje některé kotelny, správně zdroje, doplnit kogeneračními jednotkami, které budou odpadní teplo vzniklé při výrobě elektrické energie dodávat do soustavy zásobování tepelnou energií. Díky tomu bude možné v rámci věrnostního programu, který společnost připravuje, snížit cenu tepla.O soustavu zásobování teplem, teplo a teplou vodu pro více než třetinu jabloneckých domácností se příkladně stará Jablonecká energetická. Tato společnost od roku 2013 patří městu Jablonec nad Nisou. V letech 2015-16 prošla náročným procesem revitalizace celého systému a díky tomu je dnes po městě více než dvacet malých lokálních plynových kotelen, z nichž dodává teplo a teplou vodu všem, kteří jsou na dálkové rozvody tepla připojení. Vše funguje na bázi online monitoringu, moderně a ekologicky.

Den otevřených dveří
Jak taková moderní lokální kotelna vypadá a čím se liší od té, kterou si pamatujete z dětství, se můžete přijít podívat ve čtvrtek 26. září odpoledne do zdroje v ulici U Balvanu. V Jablonecké energetické mu říkají Z23 a pokud mezi 14. a 17. hodinou přijdete, odpovědní pracovníci vám na místě vysvětlí, jak to funguje.

Dispečer Jablonecké energetickéData z celé poměrně složité soustavy shromažďuje nonstop 24 hodin denně centrální dispečink, který také dohlíží na funkčnost celého systému a dojde-li k poruše nebo výpadku, dokáže okamžitě reagovat. Navíc jsou technici v terénu vybaveni tablety, na nichž také sledují situaci v každé kotelně a v podstatě u každého koncového zákazníka, tedy i u vás doma. Nepoznají sice, jakou máte náladu, nebo že v ledničce došlo pivo, zato přesně vědí, jak je na tom vytápění vašeho domu. A v případě problému reagují. A to se vyplatí, co říkáte?

A propos, když už jsme u placení, za teplo od Jablonecké energetické zaplatíte méně, než je celorepublikový průměr. Navíc nemusíte řešit životnost vlastní kotelny, obsluhu, opravy, termíny revizí a kontrol, ani porovnávat a hlídat ceny plynu od různých dodavatelů. A získáváte servis dostupný 24 h denně. Vše za vás řeší v JE. Technologie patří JE, takže vám odpadá jakákoli starost.

Ceníky jsou k nahlédnutí na webu společnosti

Navíc JE letos v březnu spustila na svém webu klientský portál, kde se zástupci odběratelů (SVJ aj.) mohou online podívat na zálohy, faktury nebo smlouvy. Kvůli aktuálním informacím, např. o odstávkách, nemusí běžný odběratel sledovat web. Stačí, když si při založení účtu na klientském portálu navolí, jestli si přeje o aktuálním dění informovat mailem nebo přes SMS a je to. Zní to dobře, co říkáte?

Logo společnosti<br />Autor: Archiv Jablonecká energetická

Výhody Soustavy zásobování teplem:

  • Bezpečnost - pravidelné servisní kontroly a revize zařízení, nepřetržitý dohled dispečinku a non-stop havarijní služba.
  • Šetrnost k životnímu prostředí - minimalizace ekologických dopadů na životní prostředí. Navíc část tepla v soustavě se od roku 2021 bude vyrábět ve výrobnách tepla kombinovaným způsobem společně s elektřinou, tím se šetří palivo a zlepšuje ovzduší.
  • Výhodná cena - cena tepla je srovnatelná nebo nižší v porovnání s domovní kotelnou, odpadá investice do pořízení i náklady na provoz a údržbu.
  • Uživatelský komfort - odpadají starosti se zajištěním tepelné pohody, jedinou činností spotřebitelů je otočení regulačním ventilem radiátoru na začátku topné sezony.
  • Ovladatelnost - tepelná zařízení lze individuálně monitorovat a řídit podle požadavků spotřebitele.
  • Nenáročnost - potřebná tepelná zařízení mají minimální prostorové požadavky, jsou prakticky bezobslužná a minimálně hlučná.
  • Spolehlivost - důkladná údržba tepelných zařízení, odborná péče a investice do moderních technologií.

 

Kotelna v Jablonci nad Nisou<br />Autor: Archiv Jablonecká energetickáFakt, že Jablonecká energetická nabízí skutečně kvalitní služby za dobrou cenu, potvrzuje i to, že zájem o připojení kontinuálně stoupá. O znovupřipojení k soustavě se začali zajímat i zákazníci, kteří se v minulosti odpojili a investovali do vlastních kotelen, které jsou nyní na hranici životnosti, případně ti, kteří se při volbě neseriózního dodavatele kotelny spálili.

Kromě bytových domů jsou příkladem nových zákazníků Jablonecké energetické například obchodní akademie v Jablonci, obchodní centrum Central nebo družina při ZŠ Liberecká.

Začíná nová topná sezona 2019-2020

Podle vyhlášky 194/2007 Sb. začíná topné období 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné energie se zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. Jablonecká energetická je však neustále připravena i nad rámec povinnosti dané vyhláškou na základě požadavku odběratelům zatopit.

Statistika je sice nuda, ale...

Když se ohlédneme za topnou sezonou 2018/2019, zjistíme, že podle celorepublikových dat byla s počtem 240 topných dnů jen o den kratší než dlouhodobý normál let 1971 - 2000 a o čtyři dny delší než průměr desetiletí. Z posledních 10 zim byla však jen pátá nejdelší, nejdéle se topilo v zimě 2013/2014 celkem 253 dnů, nejkratší byla loňská zima se 214 dny vytápění. 

Za období září až květen byla průměrná teplota z meteorologických měřících stanic do nadmořské výšky 700 metrů 6,39 °C, čtvrtá nejteplejší od roku 2009, normál má teplotu 4,96 °C a průměr dekády 2009 až 2019 je 5,77 °C. Nejtepleji 6,66 °C bylo v zimě 2014/2015 a nejchladněji 4,66 °C v zimě 2009/2010.

 

http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/teplo-teplo-teplicko/?aktualitaId=61325

Soustava tepla, autor: Teplárenské sdružení České republiky

Stejně jako si lidé ještě na začátku minulého století stěží představili, že o sto let později budou všichni mít doma minimálně jedno auto, nikomu nepřišlo na mysl, že budeme topit otočením termohlavice nebo stisknutím tlačítka na termostatu. Počátky soustav zásobování teplem budou v příští dekádě slavit 100 let. Tenkrát se dálkové vytápění týkalo hlavně průmyslových podniků, ale i bytových domů, které se stavěly zejména díky přílivu obyvatelstva za prací.

Dnes je dálkové vytápění nejenom běžné, ale hlavně ekonomicky výhodné, navíc šetrné k životnímu prostředí. Ostatně ekologie je dalším tématem, které před více než sto lety bylo přinejmenším na okraji zájmu.

Historie dávná i nedávná

Jablonec byl již na přelomu 18. a 19. století velmi slibně se rozvíjejícím městem a právě v otázce energetiky byl velmi progresivní. Už za působení starosty Posselta, v roce 1891, postavilo město elektrárnu na Nise u Brandlu. Součástí budovy se kromě vodní elektrárny časem staly i plynárna a uhelná výtopna. Odtud bylo teplo ve formě nízkotlaké vodní páry rozváděno parní sítí do oblasti centra města a Žižkova Vrchu. Síť parovodů, která svůj boom zažila v dobách socialismu, rozváděla teplo z výtopen na Brandlu, v Pasekách a v rýnovickém Liazu nejen do průmyslových podniků, ale také do bytů převážně v panelových domech v podstatě po celém městě, už je dnes také passé.

Vždyť je to jen pár let, co byla jablonecká výtopna právě díky ztrátovému parovodnímu vytápění a vysokým cenám tepla na hranici kolapsu. Po nevyhnutelné revitalizaci celého systému v letech 2015–2016, kterou město po odkupu většinového podílu společnosti provedlo, máme více než dvacet moderních lokálních plynových zdrojů po celém městě tvořících soustavu zásobování teplem. Některé z těchto zdrojů budou brzy vybaveny kogeneračními jednotkami a kombinovaně budou vyrábět elektřinu a teplo. Z Jablonce tak postupně mizí parovodní potrubí a topí se ekologicky, stabilně, dle požadavků zákazníků a hlavně ekonomicky a výhodně.

Nonstop, ekonomicky a ekologicky

Jablonecká energetická, jak se od roku 2013 městská společnost jmenuje, je progresivní společností, která je nejen plně modernizovaná, ale funguje na ekologických principech. Moderní centrální dispečink shromažďuje data z celé soustavy, technici v terénu jsou vybaveni tablety, na nichž sledují situaci v každé kotelně a v podstatě u každého konkrétního koncového zákazníka. Jsou tedy schopni reagovat on-line 24 hodin denně a dojde-li k poruše či výpadku, situaci nejspíš vyřeší dříve, než ji vy doma vůbec zaregistrujete.

Na soustavu zásobování teplem obecně jsou kladeny i vyšší legislativní požadavky na kontrolu zdrojů nebo měření emisí než na domovní kotelny. Státní instituce i EU dálkové vytápění podporují a jeho uživatelé mají v tomto ohledu strategickou výhodu. Zákazníky Jablonecké energetické totiž zdaleka nejsou jen jednotlivé domácnosti, ale také bytová družstva, obchody, firmy, průmyslové podniky, veřejná sféra nebo školy a školky. Klienty máme nejen v Jablonci, ale i v Liberci. Do systému není problém se připojit a navíc garantujeme stálou cenu, která se pohybuje pod celostátním průměrem. Průměrná cena tepla ze soustav zásobování teplem v ČR je v roce 2019 v rozmezí 601–615 Kč/GJ včetně DPH v závislosti na druhu paliva. Naši odběratelé, na rozdíl od těch, kteří mají vlastní domovní kotelnu, nemusí platit náklady na elektřinu a vodu, další náklady na opravy a revize, obnovu technologie, vyšší příspěvky do fondu oprav atd. V roce 2019 zkrátka pořád platí, že teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií stojí za to. I když, nechme se překvapit, jak to bude za sto let…

Petr Roubíček,
ředitel Jablonecké energetické, a. s.

Názor experta

Na výhody soustavy zásobování teplem jsme se zeptali odborníka – Tomáše Drápely, předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení ČR a generálního ředitele Plzeňské teplárenské, a. s.

Považujete dálkové vytápění za výhodnější? Neušetří lidé, kteří se odpojí a pořídí si vlastní kotel nebo tepelné čerpadlo?

Po trhu běhá řada různých nesolidních prodejců kotlů a tepelných čerpadel, nebojím se použít termín „šmejdů“, kterým jde jen o rychlou provizi. Doporučuji vřele všem, kteří o tom uvažují, aby si nechali nabídku posoudit od nezávislého odborníka, kterého si sami určí a který není spojený s daným prodejcem. Energetický odborník snadno prohlédne různé triky, které prodejci kotlů a tepelných čerpadel používají, aby nalákali zákazníka. Tím nejběžnějším je zkreslování účinnosti zařízení a započtení jen nákladů na palivo nebo elektřinu. To je jako počítat náklady na ujetý kilometr auta jen z ceny benzínu. Jenomže ani auto, ani kotel, ani tepelné čerpadlo nemá neomezenou životnost. Bude potřeba ho vyměnit, takže minimálně je potřeba započítat amortizaci. Auto musí každé dva roky na technickou kontrolu, provozování domovní kotelny je také spojeno s pravidelnými revizemi. Auto se občas rozbije a potřebuje do servisu, i domácí kotel nebo tepelné čerpadlo se občas porouchá a potřebuje opravu. To všechno je potřeba započítat, protože od teplárny má zákazník kompletní servis a nemusí se o nic starat. V dnešní uspěchané době právě toto považuji za největší přednost. Zákazník teplárny se nemusí o nic starat. Má telefonní číslo, na které se může v případě potíží kdykoliv obrátit. A má jistotu, že mu jeho telefon někdo zvedne a problém obratem vyřeší. Zkuste dnes sehnat „revizáka“ na servis domácího plynového kotle.

zdroj:

https://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/rocnik-2019/09-2019/centralni-zasobovani-teplem-myty-a-fakta.html

Vážení odběratelé tepelné energie, 

podle vyhlášky 194/2007 Sb. začíná 1. září otopné období (končí 31. května následujícího roku).

Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

Jablonecká energetická tak bude připravena po naplnění podmínek nebo požadavku odběratele vytápění zahájit.

Při této příležitosti se ohlédneme za topnou sezonou 2018/2019, která dle celorepublikových dat byla s počtem 240 topných dnů jen o den kratší než dlouhodobý normál let 1971 - 2000 a o čtyři dny delší než průměr desetiletí. Z posledních 10 zim byla však jen pátá nejdelší, nejdéle se topilo v zimě 2013/2014 celkem 253 dnů, nejkratší byla loňská zima se 214 dny vytápění. 

Za období září až květen byla průměrná teplota z meteorologických měřících stanic do nadmořské výšky 700 metrů 6,39 °C, čtvrtá nejteplejší od roku 2009, normál má teplotu 4,96 °C a průměr dekády 2009 až 2019 je 5,77 °C. Nejtepleji 6,66 °C bylo v zimě 2014/2015 a nejchladněji 4,66 °C v zimě 2009/2010.  

Jablonecká energetická a.s.

 

Kvalita pitné vody, která je pravidelně kontrolována dle požadavků Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a  odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve změní pozdějších předpisů. 

 

Viz protokoly z akreditované laboratoře k nahlédnutí u SPECIALISTY EKOLOGA/LABORANTA tel. 483359817.

 

Z tohoto důvodu děkujeme všem našim zákazníkům za jejich  toleranci při odběrech vzorků pitné vody pracovníkem akreditované laboratoře.  

Tags Popular

Aktuality, odstávky a poruchy