Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Odkaz na podmínky GDPR zde.

Dispečink – poruchy: 483 359 808, 724 096 663

Jablonecká energetická a.s.

Jisté teplo za jistou cenu

 

Kvalita pitné vody, která je pravidelně kontrolována dle požadavků Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a  odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve změní pozdějších předpisů. 

 

Viz protokoly z akreditované laboratoře k nahlédnutí u SPECIALISTY EKOLOGA/LABORANTA tel. 483359817.

 

Z tohoto důvodu děkujeme všem našim zákazníkům za jejich  toleranci při odběrech vzorků pitné vody pracovníkem akreditované laboratoře.  

CENOVÁ MAPA PRO ROK 2019

Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých webových stránkách zveřejnil aktuální Ceník předběžných cen tepelné energie k 1. 1. 2019 (kalkulované ceny včetně DPH). Ceník udává rovněž použité palivo, výkon zdrojů a předpokládanou cenu a dodávku tepla na všech úrovních předání ve 3 224 cenových lokalitách.

Vážený průměr kalkulované ceny tepla se meziročně po letech stagnace výrazněji změnil a pohybuje se letos kolem 606 Kč/GJ (2016 / 584; 2017 / 573 2018 / 573 Kč/GJ vč. DPH). To znamená nárůst 5,8 % vinou zvýšených cen vstupů a poplatků (energie, voda, mzdy a povolenky). 

V případě domovních kotelen je zdánlivě nízká cena ovlivněna faktem, že ve většině případů je zdroj externím subjektem pouze provozován (nikoliv vlastněn) a v ceně tepla tudíž není započtena amortizace investice do vlastní kotelny.

(31.5.2019) Jablonecká energetická informuje své odběratele, že 31.5.2019 ukončila v souladu s vyhláškou topnou sezonu 2018/2019. V loňském roce se přitom s přestávkami netopilo již od druhé poloviny dubna. 

V případě poklesu venkovních teplot si zájemci o přitápění mimo topnou sezonu (červen - srpen 2019) mohou o tuto službu zažádat prostřednictvím formuláře zde.

Topná sezona 2019/2020 začne 1. září 2019. 

Vaše Jablonecká energetická. 

 

Energetický regulační úřad vydal v dubnu statistiku Přehled předběžných cen tepelné energie v ČR k 1.1.2019 a prezentoval tabulku průměrné ceny tepla, která je mírně nad úrovní 600 Kč/GJ.
Jablonecká energetická se tedy se svými plošnými cenami 584 a 599 Kč vč. DPH/GJ řadí ve prospěch svých odběratelů pod celorepublikový průměr. 

Zdroj: prezentace ERÚ, Dny Teplárenství a energetiky, Hradec králové, r. 2019

16.5.2019 

Vážení odběratelé,

  

od 1.6. do 31.8. trvá dle platné vyhlášky č. 194/2007 Sb. mimotopné období. „V  případě  souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění  uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

   

Pokud máte zájem o přitápění mimo otopné období, žádáme Vás o vyplnění a odeslání žádosti. Tím bude zajištěna dostatečná pružnost reakce naší společnosti na teplotní podmínky a zahájení vytápění. Činíme tak na základě posledních zkušeností a tuto žádost hodláme rozesílat každý rok před ukončením topné sezony, aby byl odběratelům zajištěn tepelný komfort.

   

Žádost ke stažení zde.

 

 

Tags Popular

Aktuality, odstávky a poruchy