Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Odkaz na podmínky GDPR zde.

Dispečink – poruchy: 483 359 808, 724 096 663

Jablonecká energetická a.s.

Jisté teplo za jistou cenu

CENOVÁ MAPA PRO ROK 2019

Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých webových stránkách zveřejnil aktuální Ceník předběžných cen tepelné energie k 1. 1. 2019 (kalkulované ceny včetně DPH). Ceník udává rovněž použité palivo, výkon zdrojů a předpokládanou cenu a dodávku tepla na všech úrovních předání ve 3 224 cenových lokalitách.

Vážený průměr kalkulované ceny tepla se meziročně po letech stagnace výrazněji změnil a pohybuje se letos kolem 606 Kč/GJ (2016 / 584; 2017 / 573 2018 / 573 Kč/GJ vč. DPH). To znamená nárůst 5,8 % vinou zvýšených cen vstupů a poplatků (energie, voda, mzdy a povolenky). 

V případě domovních kotelen je zdánlivě nízká cena ovlivněna faktem, že ve většině případů je zdroj externím subjektem pouze provozován (nikoliv vlastněn) a v ceně tepla tudíž není započtena amortizace investice do vlastní kotelny.

(31.5.2019) Jablonecká energetická informuje své odběratele, že 31.5.2019 ukončila v souladu s vyhláškou topnou sezonu 2018/2019. V loňském roce se přitom s přestávkami netopilo již od druhé poloviny dubna. 

V případě poklesu venkovních teplot si zájemci o přitápění mimo topnou sezonu (červen - srpen 2019) mohou o tuto službu zažádat prostřednictvím formuláře zde.

Topná sezona 2019/2020 začne 1. září 2019. 

Vaše Jablonecká energetická. 

 

Energetický regulační úřad vydal v dubnu statistiku Přehled předběžných cen tepelné energie v ČR k 1.1.2019 a prezentoval tabulku průměrné ceny tepla, která je mírně nad úrovní 600 Kč/GJ.
Jablonecká energetická se tedy se svými plošnými cenami 584 a 599 Kč vč. DPH/GJ řadí ve prospěch svých odběratelů pod celorepublikový průměr. 

Zdroj: prezentace ERÚ, Dny Teplárenství a energetiky, Hradec králové, r. 2019

16.5.2019 

Vážení odběratelé,

  

od 1.6. do 31.8. trvá dle platné vyhlášky č. 194/2007 Sb. mimotopné období. „V  případě  souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění  uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

   

Pokud máte zájem o přitápění mimo otopné období, žádáme Vás o vyplnění a odeslání žádosti. Tím bude zajištěna dostatečná pružnost reakce naší společnosti na teplotní podmínky a zahájení vytápění. Činíme tak na základě posledních zkušeností a tuto žádost hodláme rozesílat každý rok před ukončením topné sezony, aby byl odběratelům zajištěn tepelný komfort.

   

Žádost ke stažení zde.

 

 

Dálkové vytápění je ekologickým řešením podporovaným státními institucemi a podle směrnice EU strategickou výhodou. Jsou na něj  kladeny výrazně vyšší legislativní požadavky na kontrolu zdrojů nebo měření emisí, než na domovní kotelny. Dálkové vytápění je tak pod dohledem a v odborných rukou. Více s ředitelem Jablonecké energetické, Petrem Roubíčkem.

Může v dnešní době dálkové vytápění konkurovat malým nezávislým kotelnám?

Dálkové vytápění je teplo bez starostí s plně konkurenceschopnou cenou, navíc poskytuje další služby ze strany dodavatele jako je nepřetržitý dispečink nebo jistotu celoroční dodávky. Odběratel nemusí sledovat změny v legislativě a další povinnosti při provozu a údržbě zařízení a jeho jedinou starostí je otočení hlavice na radiátoru. V dnešní době se musíme také ohlížet na životní prostředí, ke kterému je dálkové vytápění ohleduplné a nadměrně nezatěžuje vytápěnou lokalitu. Dalším plusem jsou prostorově nenáročné a tiché domovní předávací stanice tepla (foto). 

Říkáte konkurenceschopná cena, dlouhodobě ale bylo teplo v Jablonci asi nejdražší v republice….

To již několik let neplatí, nyní naopak míříme hluboko pod průměr. K cenám, jež zákazníci za teplo zaplatí v případě domovních kotelen, si totiž ještě musíte připočítat příspěvky do fondu oprav, náklady na elektřinu a vodu, dále  peníze na opravy, revize zařízení, obnovu technologie a podobně. Nic z toho v případě dálkového vytápění neřešíte. 

Naši odběratelé mohou naspořené prostředky investovat v rámci domu např. do zateplení a dalších úsporných opatření, oprav střech, výtahů, balkónů, rekonstrukce rozvodů, instalace systémů větrání, a mnoho dalšího.  

Kdy se vyplatí od dálkového vytápění odpojit?

Podle legislativy je pro odpojení nutné prokázat ekonomickou nepřijatelnost dálkového vytápění. Ze zpracovaných studií víme, že při současných cenách je dálkové vytápění výhodné, navíc plánujeme další snížení ceny tepla. Odpověď tedy zní: v tuto chvíli se odpojení nevyplatí.   

A pokud by se naopak chtěl někdo připojit?

Připojit se mohou jak nové výstavby, tak ti, kteří se kdysi odpojili. Stačí se s námi spojit, vše vysvětlíme, posoudíme a zajistíme.

 

Výhody Centrálního zásobování teplem:

Bezpečnost - pravidelné servisní kontroly a revize zařízení, nepřetržitý dohled dispečinku a non-stop havarijní služba.

Šetrnost k životnímu prostředí - minimalizace ekologických dopadů na životní prostředí. Navíc část tepla v soustavě se od roku 2021 bude vyrábět ve výrobnách tepla kombinovaným způsobem společně s elektřinou, tím se šetří palivo a zlepšuje ovzduší. 

Výhodná cena - cena tepla je srovnatelná nebo nižší v porovnání s domovní kotelnou, odpadá investice do pořízení i náklady na provoz a údržbu.

Uživatelský komfort - odpadají starosti se zajištěním tepelné pohody, jedinou činností spotřebitelů je otočení regulačním ventilem radiátoru na začátku topné sezony.

Ovladatelnost - tepelná zařízení lze individuálně monitorovat a řídit podle požadavků spotřebitele.

Nenáročnost - potřebná tepelná zařízení mají minimální prostorové požadavky, jsou prakticky bezobslužná a minimálně hlučná.

Spolehlivost - důkladná údržba tepelných zařízení, odborná péče a investice do moderních technologií.

 

 

Tags Popular

Aktuality, odstávky a poruchy