Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Odkaz na podmínky GDPR zde.

Dispečink – poruchy: 483 359 808, 724 096 663

Jablonecká energetická a.s.

Jisté teplo za jistou cenu

Vážení odběratelé tepelné energie, 

podle vyhlášky 194/2007 Sb. začíná 1. září otopné období (končí 31. května následujícího roku).

Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

Jablonecká energetická tak bude připravena po naplnění podmínek nebo požadavku odběratele vytápění zahájit.

Při této příležitosti se ohlédneme za topnou sezonou 2018/2019, která dle celorepublikových dat byla s počtem 240 topných dnů jen o den kratší než dlouhodobý normál let 1971 - 2000 a o čtyři dny delší než průměr desetiletí. Z posledních 10 zim byla však jen pátá nejdelší, nejdéle se topilo v zimě 2013/2014 celkem 253 dnů, nejkratší byla loňská zima se 214 dny vytápění. 

Za období září až květen byla průměrná teplota z meteorologických měřících stanic do nadmořské výšky 700 metrů 6,39 °C, čtvrtá nejteplejší od roku 2009, normál má teplotu 4,96 °C a průměr dekády 2009 až 2019 je 5,77 °C. Nejtepleji 6,66 °C bylo v zimě 2014/2015 a nejchladněji 4,66 °C v zimě 2009/2010.  

Jablonecká energetická a.s.

 

Kvalita pitné vody, která je pravidelně kontrolována dle požadavků Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a  odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve změní pozdějších předpisů. 

 

Viz protokoly z akreditované laboratoře k nahlédnutí u SPECIALISTY EKOLOGA/LABORANTA tel. 483359817.

 

Z tohoto důvodu děkujeme všem našim zákazníkům za jejich  toleranci při odběrech vzorků pitné vody pracovníkem akreditované laboratoře.  

CENOVÁ MAPA PRO ROK 2019

Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých webových stránkách zveřejnil aktuální Ceník předběžných cen tepelné energie k 1. 1. 2019 (kalkulované ceny včetně DPH). Ceník udává rovněž použité palivo, výkon zdrojů a předpokládanou cenu a dodávku tepla na všech úrovních předání ve 3 224 cenových lokalitách.

Vážený průměr kalkulované ceny tepla se meziročně po letech stagnace výrazněji změnil a pohybuje se letos kolem 606 Kč/GJ (2016 / 584; 2017 / 573 2018 / 573 Kč/GJ vč. DPH). To znamená nárůst 5,8 % vinou zvýšených cen vstupů a poplatků (energie, voda, mzdy a povolenky). 

V případě domovních kotelen je zdánlivě nízká cena ovlivněna faktem, že ve většině případů je zdroj externím subjektem pouze provozován (nikoliv vlastněn) a v ceně tepla tudíž není započtena amortizace investice do vlastní kotelny.

(31.5.2019) Jablonecká energetická informuje své odběratele, že 31.5.2019 ukončila v souladu s vyhláškou topnou sezonu 2018/2019. V loňském roce se přitom s přestávkami netopilo již od druhé poloviny dubna. 

V případě poklesu venkovních teplot si zájemci o přitápění mimo topnou sezonu (červen - srpen 2019) mohou o tuto službu zažádat prostřednictvím formuláře zde.

Topná sezona 2019/2020 začne 1. září 2019. 

Vaše Jablonecká energetická. 

 

Energetický regulační úřad vydal v dubnu statistiku Přehled předběžných cen tepelné energie v ČR k 1.1.2019 a prezentoval tabulku průměrné ceny tepla, která je mírně nad úrovní 600 Kč/GJ.
Jablonecká energetická se tedy se svými plošnými cenami 584 a 599 Kč vč. DPH/GJ řadí ve prospěch svých odběratelů pod celorepublikový průměr. 

Zdroj: prezentace ERÚ, Dny Teplárenství a energetiky, Hradec králové, r. 2019

Tags Popular

Aktuality, odstávky a poruchy