Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Odkaz na podmínky GDPR zde.

Dispečink – poruchy: 483 359 808, 724 096 663

Jablonecká energetická a.s.

Jisté teplo za jistou cenu

 

Jablonecká energetická představuje novinky

 

Jablonecká energetická, a. s. připravuje věrnostní program, nabízí přitápění mimo topnou sezónu a také pracuje na speciálním klientském portálu. Nejenom o novinkách jsme hovořili s Petrem Roubíčkem, ředitelem společnosti.

 

V čem spočívá nový věrnostní program?

 

Při smlouvě na 10 nebo 15 let budeme našim zákazníkům po celou dobu kontraktu garantovat sníženou cenu oproti té základní. Základní cena pro rok 2018 činí 579,-Kč/GJ, je konkurenceschopná, na úrovni celorepublikového průměru a vedle samotného tepla zahrnuje všechny služby jako nepřetržitý on-line dispečink, údržbu, opravy zařízení, revize a další. Program zatím vyhodnocujeme. V každém případě lidé nemusí investovat do výstavby kotelny.

 

Konkurence ale operuje s cenou již od 350,-Kč/GJ z vlastní domovní kotelny. Je to reálné?

 

Toto číslo je velmi zavádějící. Ve skutečnosti lidé zaplatí výrazně více. Těch zmiňovaných 350,- Kč je totiž pouze za plyn, a závisí na tom, za jakou cenu jej odběratelé na daný rok zakoupí. Navíc je nutné započítat elektrickou energii, doplňování a úpravu topné vody, revize, kontroly a obsluhu kotelny. Vybudování kotelny za přibližně 1,5 milionu korun si lidé zaplatí také ze svého – většinou z fondu oprav, kam peníze musí zpátky nastřádat, tudíž je potřeba přičíst ještě splátky této nemalé investice včetně budoucích oprav a obnovy technologie a veškerých nákladů na odpojení. Takže se ve výsledku dostanete na 500-600,-Kč/GJ. Ušetřené finance ve fondu mohou lidé rozhodně investovat v rámci domu efektivněji.

 

I přesto se najdou tací, kteří zvažují odpojení a chtějí vlastní kotelnu…

 

Pokud některý ze zákazníků podobný krok zvažuje, budeme rádi, když se na nás obrátí. V první řadě mu pomůžeme s porovnáním  s cenou tepla z plánované kotelny. Dále obdrží veškeré informace o nákladech a legislativních náležitostech, které jsou s výstavbou kotelny spojené. Stavební úřad přihlíží  v rámci stavebního řízení také k ekonomické a ekologické výhodnosti odpojení na základě odborného energetického posudku a často odpojení ve výsledku již výhodné není. V poslední době se však někteří naši bývalí zákazníci dotazují na možnost znovupřipojení, i když mají vlastní kotelnu, což mě těší. Těm kromě toho nabízíme převzetí správy a provozu plynových kotelen s výše uvedeným servisem.

 

Co přinese nový klientský portál a kdy ho spustíte?

 

Odpovědní zástupci našich klientů budou mít on-line přistup ke smlouvám, vyúčtováním, zálohám nebo spotřebám a dalším informacím. Nabídneme službu i pro běžné občany napojené na naši soustavu, a to v podobě rozesílání SMS a e-mailů o plánovaných rekonstrukcích, odstávkách, chystaných akcích, cenách a dalších novinkách. To vše zdarma po zaregistrování. Portál hodláme spustit koncem září, zákazníky informujeme prostřednictvím zaslaných dopisů, webu a Facebooku.

 

A jak je to s přitápěním mimo topnou sezónu?

 

I mimo topnou sezónu, tj. od června do srpna jsou chladné dny, kdy je příjemné si trochu zatopit. Podle vyhlášky je možné v tomto období přitopit až na základě oficiálního požadavku odběratele. Ten ale samozřejmě často dorazí se zpožděním. Rozhodli jsme se to tedy vyřešit plošně - rozesláním formulářů, jimiž zjišťujeme, kdo má zájem a souhlasí s přitápěním mimo sezónu. V praxi pak v případě poklesu teploty můžeme v těchto domech okamžitě reagovat a přitopit. Formulář je ke stažení i na našem webu.

 

I v Liberci můžete topit výhodně!
Zkuste to s Jabloneckou energetickou

Jedni už dodavatele tepla změnili, jiní nechávají rozhodnutí na poslední chvíli. Jestli mezi ně patříte i vy, měli byste si pospíšit, topná sezóna se blíží. Výhodné teplo a veškerý servis, kdy se nebudete muset o nic starat, nabízí Jablonecká energetická. Zavedená společnost, která vstoupila na liberecký trh začátkem roku 2018, stále přijímá nové klienty z řad bytových domů, institucí  i výrobních areálů. Co všechno poskytuje a jaké novinky si pro své odběratele připravila? Na to jsme se zeptali Petra Roubíčka, ředitele společnosti.

Pane Roubíčku, jaká je průměrná cena tepla od vaší společnosti pokud jde o domovní kotelny v Liberci?

Pokud odběratel vlastní domovní plynovou kotelnu, jedná se o cenu okolo 430,-Kč/GJ, což je dle propočtů částka více než atraktivní a konkurenceschopná. Může být i nižší, závisí to na několika faktorech, především cenách plynu a množství odebraného tepla. V částce je obsažena kompletní dodávka tepla. Zmíním např. dálkový monitoring, díky kterému vidí naši pracovníci nepřetržitého dispečinku provozní stavy kotelny. V případě jakékoliv poruchy nebo požadavku odběratele jsou schopni okamžitě reagovat.

Podobné cenové podmínky mají i vlastníci kotelen v Jablonci nad Nisou. Zde ale především dodáváme teplo dálkově z naší modernizované soustavy, pro kterou platí standardní plošné ceny.

Zmínil jste kompletní dodávku tepla. Co dalšího do ní patří?

O naše zákazníky se postaráme od A do Z. Jestliže vlastníte kotelnu, musíte pochopitelně zajistit vše potřebné. Investovat nejenom svůj čas, ale také peníze do revizí, údržby, obsluhy nebo oprav. Je rovněž nutné výhodně nakupovat palivo, cena tepla musí také zahrnovat náklady na elektrickou energii a topnou vodu. Dále je třeba hlídat lhůty, provádět kontroly i vyhodnocování a prostě celkově zajistit efektivní provoz kotelny. K tomu je zapotřebí se orientovat ve vyhláškách, energetickém zákonu včetně metodik Energetického regulačního úřadu. V případě, že se lidé rozhodnou odebírat teplo od Jablonecké energetické, kompletně převezmeme nejenom kotelnu a její provoz pod naši režii, ale i veškeré starosti a náklady s provozem spojené. Výhodou je již zmíněný 24 hodinový on-line dispečink. Po dohodě se zákazníkem se samozřejmě postaráme i o opravy, rekonstrukce nebo obnovy technologie.

Jak zajistí Jablonecká energetická efektivní provoz domovní kotelny?

Sledujeme základní parametry a chování zdroje a postupně ladíme provoz. Vyhodnocujeme účinnost výroby tepla, na základě které jsme schopni navrhnout opatření k optimalizaci provozu. Rovněž si umíme poradit s vhodnou úpravou regulace kotelny nebo strojní části. Do efektivity a ekonomiky hovoří samozřejmě také již zmíněné palivo, které se snažíme nakupovat za co nejnižší ceny. To vše ve výsledku znamená úsporu pro odběratele.

V září hodláte na svých webových stránkách spustit klientský portál. Co vašim zákazníkům přinese?

Odpovědní zástupci našich klientů budou mít on-line přístup ke smlouvám, vyúčtováním a ostatním dokumentům či informacím. Prostřednictvím portálu také zjistí, jak jsou na tom se zálohami nebo spotřebou. Nabídne službu i pro běžné občany, kteří od nás teplo odebírají, a to v podobě zasílání SMS a e-mailů o plánovaných odstávkách, chystaných akcích, cenách a dalších novinkách. To vše zdarma po zaregistrování.

Co mají lidé, kteří se budou chtít připojit k Jablonecké energetické udělat?

Je to naprosto jednoduché, na webových stránkách www.jabloneckaenergeticka.cz jsou uvedeny všechny kontakty, stačí zavolat či napsat e-mail, naši kolegové se již o všechno postarají. Předloží konkrétní nabídku a samozřejmě vyřídí i všechny administrativní náležitosti tak, aby náš nový zákazník neměl s přepojením starosti.

Co byste dodal závěrem?

Teplo dodáváme pro tisíce domácností v Jablonci nad Nisou a Liberci, včetně řady institucí, podniků a sportovišť. Jsme tedy prověření, naše zkušenosti i služby rádi nabídneme i dalším odběratelům.

Více informací na www.jabloneckaenergeticka.cz

Za náklady spojené se změnou zdroje tepla a likvidací odběrného místa se dle § 77 odst. 5 EZ považuje:

 

„Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.“.

 

K této problematice vydal Energetický regulační úřad následující stanovisko k relevantním nákladům na odpojení od soustavy zásobování tepelnou energií:

„Za náklady související s odpojením od rozvodného tepelného zařízení lze považovat zejména technický návrh odpojení, nutné výkopové a zemní práce, demontáž tepelné přípojky a zaslepení potrubí, demontáž armatur a měřícího zařízení, doplnění teplonosné látky, vyregulování soustavy po odpojení a případně jiné skutečně vzniklé náklady přímo související s odpojením konkrétního odběrného tepelného zařízení od rozvodného tepelného zařízení.“

10.5.2019 

Vážení odběratelé,

  

od 1.6. do 31.8. trvá dle platné vyhlášky č. 194/2007 Sb. mimotopné období. „V  případě  souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění  uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

   

Pokud máte zájem o přitápění mimo otopné období, žádáme Vás o vyplnění a odeslání žádosti. Tím bude zajištěna dostatečná pružnost reakce naší společnosti na teplotní podmínky a zahájení vytápění. Činíme tak na základě posledních zkušeností a tuto žádost hodláme rozesílat každý rok před ukončením topné sezony, aby byl odběratelům zajištěn tepelný komfort.

   

Žádost ke stažení zde: http://www.jabloneckaenergeticka.cz/index.php/dokumenty

 

 

 

Přijďte se podívat na vaši kotelnu


Vážení odběratelé tepla,        

tímto vás zveme na Den otevřených dveří, kde vám ukážeme lokální plynovou kotelnu na sídlišti Boženy Němcové, představíme cenovou politiku a služby Jablonecké energetické pro nadcházející topné období a také vás seznámíme s procesem a riziky spojenými s přechodem na vlastní plynovou kotelnu a jejím provozem.

 

 

Náš tým vám zároveň rád zodpoví veškeré dotazy. 

 

Kdy: úterý 5. června od 14 do 18 hodin

 

Kde: Kotelna Z9 na sídlišti Boženy Němcové

 

Těšíme se na vás!

 

  

Tým Jablonecké energetické

 

 

 

 

 

 

 

Tags Popular

Aktuality, odstávky a poruchy