Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Odkaz na podmínky GDPR zde.

Dispečink – poruchy: 483 359 808, 724 096 663

Jablonecká energetická a.s.

Jisté teplo za jistou cenu

Vážení zákazníci, 

ve věci cen tepelné energie pro rok 2019 Vám opětovně sdělujeme, že naše společnost bude nadále aplikovat jednosložkovou cenu tepla - jako jednodušší a pochopitelnější formu účtování ceny tepla vůči zákazníkům společnosti. Podkladem pro fakturaci dodávky tedy bude nadále pouze skutečná naměřená spotřeba.

Dne 20.11.2018 schválilo představenstvo společnosti ceny tepelné energie na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 následovně:

  • tarif R1: 520,87 Kč/GJ bez DPH, resp. zaokrouhleně 599,00 Kč/GJ vč. DPH 15%,
  • tarif R2: 507,83 Kč/GJ bez DPH, resp. zaokrouhleně 584,00 Kč/GJ vč. DPH 15%.

Výchozí cenovou základnou při fakturaci je cena bez DPH. Podrobnosti naleznete v sekci Ceníky.

Uvedené ceny jsou o 20 Kč/GJ vč. DPH vyšší než ceny tepelné energie platné v letech 2017 a 2018. Důvodem navýšení je nárůst cen nakupovaných energií, zejména zemního plynu. Dovolujeme si informovat, že naše společnost připravuje technická opatření, která od roku 2021 dlouhodobě umožní poskytování významné slevy na ceně tepla při uzavření dlouhodobé smlouvy. Přesné informace Vám sdělíme po schválení těchto slev vedením společnosti.

Tyto tarify neplatí pro odběratele, kteří mají s naší společnosti uzavřeny dlouhodobé smlouvy, ve kterých nejsou ceny tepelné energie vázány na tarify R1 a R2. V případě změny sazby DPH v průběhu roku 2019 dle Zákona o dani z přidané hodnoty bude výše ceny tepla včetně DPH alikvotně upravena s tím, že základnou pro výpočet bude cena tepla bez DPH. 

Přeji Vám příjemné prožití svátků a šťastný vstup do roku 2019.

 

Ing. Petr Roubíček, ředitel společnosti

 

 

Kvalita pitné vody, která je pravidelně kontrolována dle požadavků Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a  odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve změní pozdějších předpisů 

 

Viz protokoly z akreditované laboratoře k nahlédnutí u SPECIALISTY EKOLOGA/LABORANTA tel. 483359817.

 

Z tohoto důvodu děkujeme všem našim zákazníkům za jejich  toleranci při odběrech vzorků pitné vody pracovníkem akreditované laboratoře.  

{cwattachments}

Po naplnění teplotních podmínek zahajujeme topnou sezonu. Od víkendu 22.9.-23.9. postupně zatápíme a během dnešního dne si budou mít možnost všichni zákazníci zatopit. V případě problémů kontaktujte náš dispečink. Děkujeme. 

24.9.2018

 

Jablonecká energetická představuje novinky

 

Jablonecká energetická, a. s. připravuje věrnostní program, nabízí přitápění mimo topnou sezónu a také pracuje na speciálním klientském portálu. Nejenom o novinkách jsme hovořili s Petrem Roubíčkem, ředitelem společnosti.

 

V čem spočívá nový věrnostní program?

 

Při smlouvě na 10 nebo 15 let budeme našim zákazníkům po celou dobu kontraktu garantovat sníženou cenu oproti té základní. Základní cena pro rok 2018 činí 579,-Kč/GJ, je konkurenceschopná, na úrovni celorepublikového průměru a vedle samotného tepla zahrnuje všechny služby jako nepřetržitý on-line dispečink, údržbu, opravy zařízení, revize a další. Program zatím vyhodnocujeme. V každém případě lidé nemusí investovat do výstavby kotelny.

 

Konkurence ale operuje s cenou již od 350,-Kč/GJ z vlastní domovní kotelny. Je to reálné?

 

Toto číslo je velmi zavádějící. Ve skutečnosti lidé zaplatí výrazně více. Těch zmiňovaných 350,- Kč je totiž pouze za plyn, a závisí na tom, za jakou cenu jej odběratelé na daný rok zakoupí. Navíc je nutné započítat elektrickou energii, doplňování a úpravu topné vody, revize, kontroly a obsluhu kotelny. Vybudování kotelny za přibližně 1,5 milionu korun si lidé zaplatí také ze svého – většinou z fondu oprav, kam peníze musí zpátky nastřádat, tudíž je potřeba přičíst ještě splátky této nemalé investice včetně budoucích oprav a obnovy technologie a veškerých nákladů na odpojení. Takže se ve výsledku dostanete na 500-600,-Kč/GJ. Ušetřené finance ve fondu mohou lidé rozhodně investovat v rámci domu efektivněji.

 

I přesto se najdou tací, kteří zvažují odpojení a chtějí vlastní kotelnu…

 

Pokud některý ze zákazníků podobný krok zvažuje, budeme rádi, když se na nás obrátí. V první řadě mu pomůžeme s porovnáním  s cenou tepla z plánované kotelny. Dále obdrží veškeré informace o nákladech a legislativních náležitostech, které jsou s výstavbou kotelny spojené. Stavební úřad přihlíží  v rámci stavebního řízení také k ekonomické a ekologické výhodnosti odpojení na základě odborného energetického posudku a často odpojení ve výsledku již výhodné není. V poslední době se však někteří naši bývalí zákazníci dotazují na možnost znovupřipojení, i když mají vlastní kotelnu, což mě těší. Těm kromě toho nabízíme převzetí správy a provozu plynových kotelen s výše uvedeným servisem.

 

Co přinese nový klientský portál a kdy ho spustíte?

 

Odpovědní zástupci našich klientů budou mít on-line přistup ke smlouvám, vyúčtováním, zálohám nebo spotřebám a dalším informacím. Nabídneme službu i pro běžné občany napojené na naši soustavu, a to v podobě rozesílání SMS a e-mailů o plánovaných rekonstrukcích, odstávkách, chystaných akcích, cenách a dalších novinkách. To vše zdarma po zaregistrování. Portál hodláme spustit koncem září, zákazníky informujeme prostřednictvím zaslaných dopisů, webu a Facebooku.

 

A jak je to s přitápěním mimo topnou sezónu?

 

I mimo topnou sezónu, tj. od června do srpna jsou chladné dny, kdy je příjemné si trochu zatopit. Podle vyhlášky je možné v tomto období přitopit až na základě oficiálního požadavku odběratele. Ten ale samozřejmě často dorazí se zpožděním. Rozhodli jsme se to tedy vyřešit plošně - rozesláním formulářů, jimiž zjišťujeme, kdo má zájem a souhlasí s přitápěním mimo sezónu. V praxi pak v případě poklesu teploty můžeme v těchto domech okamžitě reagovat a přitopit. Formulář je ke stažení i na našem webu.

 

Tags Popular

Aktuality, odstávky a poruchy