Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Odkaz na podmínky GDPR zde.

Dispečink – poruchy: 483 359 808, 724 096 663

Jablonecká energetická a.s.

Jisté teplo za jistou cenu

Jablonecká energetická spouští zdarma službu klientského portálu, díky které mají odběratelé online přístup k informacím ohledně dodávky tepla.
Jedná se zejména o smlouvy, faktury, zálohy (později i spotřeby), přehled důležitých sdělení včetně možnosti jejich zasílání na email nebo mobilní telefon. 

V průběhu března probíhá rozesílání aktivačních údajů všem odběratelům. Pro více informací kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení na tel. 483 359 842 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věříme, že pro odběratele bude klientský portál užitečným zdrojem informací.

Jablonecká energetická a.s.

https://portal.jabloneckaenergeticka.cz/cs-cz/prihlaseni?ReturnUrl=%2Fcs-cz%2Fprehled

 

27.2. - 28.2.2019 se v Litoměřicích konala mezinárodní konference na téma "Energie v rukou měst". Jablonecká energetická zde s ostatními městy sdílela své zkušenosti s remunicipalizací a prezentovala se zde jako úspěšný příklad energetických zdrojů ve vlastnictví města. Jak je uvedeno v médiích "...Po vzoru švédského příkladu remunicipalizace se ale již například vydal Jablonec nad Nisou, který odkoupil centrální výtopnu a postupnými kroky kráčejícími ruku v ruce s modernizací a ekologizací provozu dosáhl pro obyvatele levnějších cen..." . 

Jablonecká energetická tímto děkuje pořadatelům za možnost prezentace a za pozvání, zejména Ing. Jaroslavu Klusákovi (předsedovi Sdružení energetických manažerů měst a obcí) a městu Litoměřice.

https://www.litomerice.cz/aktuality/8465-litomerice-hostily-mezinarodni-konferenci-energie-patri-do-rukou-mest

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Litomerice-hostily-konferenci-Energie-patri-do-rukou-mest-572252

 

 

 

Tisková zpráva

Teplo v Jablonci opět zlevní

 

(Jablonec nad Nisou 31. 1. 2019) – Instalací 5 ks kogeneračních jednotek do místní soustavy zásobování tepelnou energií se dlouhodobým partnerem společnosti Jablonecká energetická stane ČEZ Energo ze skupiny ČEZ ESCO. 

Veškeré náklady spojené s projektem, který bude dokončen na přelomu let 2020/2021, hradí ČEZ Energo. „Díky tomuto partnerství a připravovanému věrnostnímu programu zlevníme dodávku tepla pro naše stávající zákazníky a věříme, že se staneme zajímavějšími i pro nové zákazníky,“ říká Petr Roubíček, ředitel společnosti Jablonecká energetická. 

„V kogenerační jednotce se vyrábí zároveň teplo i elektřina. Zatímco v klasických elektrárnách se teplo vznikající při výrobě elektřiny vypouští bez užitku do okolí, kogenerační jednotka uvolněné teplo využívá k vytápění nebo přípravě teplé vody. Šetří tím palivo i peníze, a navíc garantuje vysokou účinnost využití energie, která přesahuje 90 procent,“ vysvětluje za ČEZ Energo generální ředitel David Bauer.

Elektřina vyrobená v kogeneračních jednotkách půjde přímo do sítě ČEZ Distribuce. Teplo půjde do sítě Jablonecké energetické, díky čemuž bude možné snížit produkci z plynových kotlů. To přinese snížení provozních nákladů a globálně také úlevu pro životní prostředí. 

Společnost ČEZ Energo provozuje v Česku celkem 117 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 97,672 MWe a tepelným výkonem přesahujícím 120 MWt. ČEZ Energo je společnou dcerou výrobce kogeneračních jednotek TEDOM a společnosti ČEZ ESCO, která se specializuje na produkty a služby moderní energetiky.

 

Odkazy na související články:

https://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/rocnik-2019/03-2019/teplo-v-jablonci-opet-zlevni.html

http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/kogeneracni-jednotky-od-cez-esco-stabilizuji-v-jablonci-cenu-tepla/?aktualitaId=57875

http://genusplus.cz/jablonec-nad-nisou/kogeneracni-jednotky-pomohou-domacnostem-zlevnit-teplo

https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/6772.html

https://media.monitora.cz/pdf-preview/95/58347709-ada816b72d569b10f511/

 

Kontakt pro více informací:

Lenka Vrátná, Tisková mluvčí, tel.: 775 315 663, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
I
ng. Martin Kočí, Manažer projektu, tel.: 724 332 477, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 

 

Jablonecká energetická, a.s. přijala Etický kodex. 

Etický kodex byl vypracován v zájmu poskytnout zákazníkům nezkreslené, pravdivé a jasné informace o službách a podmínkách na základě doporučení Energetického regulačního úřadu jako správního úřadu pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, rovněž ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií.

Kodex je vložen zde.

 

Vážení zákazníci, 

ve věci cen tepelné energie pro rok 2019 Vám opětovně sdělujeme, že naše společnost bude nadále aplikovat jednosložkovou cenu tepla - jako jednodušší a pochopitelnější formu účtování ceny tepla vůči zákazníkům společnosti. Podkladem pro fakturaci dodávky tedy bude nadále pouze skutečná naměřená spotřeba.

Dne 20.11.2018 schválilo představenstvo společnosti ceny tepelné energie na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 následovně:

  • tarif R1: 520,87 Kč/GJ bez DPH, resp. zaokrouhleně 599,00 Kč/GJ vč. DPH 15%,
  • tarif R2: 507,83 Kč/GJ bez DPH, resp. zaokrouhleně 584,00 Kč/GJ vč. DPH 15%.

Výchozí cenovou základnou při fakturaci je cena bez DPH. Podrobnosti naleznete v sekci Ceníky.

Uvedené ceny jsou o 20 Kč/GJ vč. DPH vyšší než ceny tepelné energie platné v letech 2017 a 2018. Důvodem navýšení je nárůst cen nakupovaných energií, zejména zemního plynu. Dovolujeme si informovat, že naše společnost připravuje technická opatření, která od roku 2021 dlouhodobě umožní poskytování významné slevy na ceně tepla při uzavření dlouhodobé smlouvy. Přesné informace Vám sdělíme po schválení těchto slev vedením společnosti.

Tyto tarify neplatí pro odběratele, kteří mají s naší společnosti uzavřeny dlouhodobé smlouvy, ve kterých nejsou ceny tepelné energie vázány na tarify R1 a R2. V případě změny sazby DPH v průběhu roku 2019 dle Zákona o dani z přidané hodnoty bude výše ceny tepla včetně DPH alikvotně upravena s tím, že základnou pro výpočet bude cena tepla bez DPH. 

Přeji Vám příjemné prožití svátků a šťastný vstup do roku 2019.

 

Ing. Petr Roubíček, ředitel společnosti

 

Tags Popular

Aktuality, odstávky a poruchy