Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Odkaz na podmínky GDPR zde.

Dispečink – poruchy: 483 359 808, 724 096 663

Jablonecká energetická a.s.

Jisté teplo za jistou cenu

Soustava tepla, autor: Teplárenské sdružení České republiky

Stejně jako si lidé ještě na začátku minulého století stěží představili, že o sto let později budou všichni mít doma minimálně jedno auto, nikomu nepřišlo na mysl, že budeme topit otočením termohlavice nebo stisknutím tlačítka na termostatu. Počátky soustav zásobování teplem budou v příští dekádě slavit 100 let. Tenkrát se dálkové vytápění týkalo hlavně průmyslových podniků, ale i bytových domů, které se stavěly zejména díky přílivu obyvatelstva za prací.

Dnes je dálkové vytápění nejenom běžné, ale hlavně ekonomicky výhodné, navíc šetrné k životnímu prostředí. Ostatně ekologie je dalším tématem, které před více než sto lety bylo přinejmenším na okraji zájmu.

Historie dávná i nedávná

Jablonec byl již na přelomu 18. a 19. století velmi slibně se rozvíjejícím městem a právě v otázce energetiky byl velmi progresivní. Už za působení starosty Posselta, v roce 1891, postavilo město elektrárnu na Nise u Brandlu. Součástí budovy se kromě vodní elektrárny časem staly i plynárna a uhelná výtopna. Odtud bylo teplo ve formě nízkotlaké vodní páry rozváděno parní sítí do oblasti centra města a Žižkova Vrchu. Síť parovodů, která svůj boom zažila v dobách socialismu, rozváděla teplo z výtopen na Brandlu, v Pasekách a v rýnovickém Liazu nejen do průmyslových podniků, ale také do bytů převážně v panelových domech v podstatě po celém městě, už je dnes také passé.

Vždyť je to jen pár let, co byla jablonecká výtopna právě díky ztrátovému parovodnímu vytápění a vysokým cenám tepla na hranici kolapsu. Po nevyhnutelné revitalizaci celého systému v letech 2015–2016, kterou město po odkupu většinového podílu společnosti provedlo, máme více než dvacet moderních lokálních plynových zdrojů po celém městě tvořících soustavu zásobování teplem. Některé z těchto zdrojů budou brzy vybaveny kogeneračními jednotkami a kombinovaně budou vyrábět elektřinu a teplo. Z Jablonce tak postupně mizí parovodní potrubí a topí se ekologicky, stabilně, dle požadavků zákazníků a hlavně ekonomicky a výhodně.

Nonstop, ekonomicky a ekologicky

Jablonecká energetická, jak se od roku 2013 městská společnost jmenuje, je progresivní společností, která je nejen plně modernizovaná, ale funguje na ekologických principech. Moderní centrální dispečink shromažďuje data z celé soustavy, technici v terénu jsou vybaveni tablety, na nichž sledují situaci v každé kotelně a v podstatě u každého konkrétního koncového zákazníka. Jsou tedy schopni reagovat on-line 24 hodin denně a dojde-li k poruše či výpadku, situaci nejspíš vyřeší dříve, než ji vy doma vůbec zaregistrujete.

Na soustavu zásobování teplem obecně jsou kladeny i vyšší legislativní požadavky na kontrolu zdrojů nebo měření emisí než na domovní kotelny. Státní instituce i EU dálkové vytápění podporují a jeho uživatelé mají v tomto ohledu strategickou výhodu. Zákazníky Jablonecké energetické totiž zdaleka nejsou jen jednotlivé domácnosti, ale také bytová družstva, obchody, firmy, průmyslové podniky, veřejná sféra nebo školy a školky. Klienty máme nejen v Jablonci, ale i v Liberci. Do systému není problém se připojit a navíc garantujeme stálou cenu, která se pohybuje pod celostátním průměrem. Průměrná cena tepla ze soustav zásobování teplem v ČR je v roce 2019 v rozmezí 601–615 Kč/GJ včetně DPH v závislosti na druhu paliva. Naši odběratelé, na rozdíl od těch, kteří mají vlastní domovní kotelnu, nemusí platit náklady na elektřinu a vodu, další náklady na opravy a revize, obnovu technologie, vyšší příspěvky do fondu oprav atd. V roce 2019 zkrátka pořád platí, že teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií stojí za to. I když, nechme se překvapit, jak to bude za sto let…

Petr Roubíček,
ředitel Jablonecké energetické, a. s.

Názor experta

Na výhody soustavy zásobování teplem jsme se zeptali odborníka – Tomáše Drápely, předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení ČR a generálního ředitele Plzeňské teplárenské, a. s.

Považujete dálkové vytápění za výhodnější? Neušetří lidé, kteří se odpojí a pořídí si vlastní kotel nebo tepelné čerpadlo?

Po trhu běhá řada různých nesolidních prodejců kotlů a tepelných čerpadel, nebojím se použít termín „šmejdů“, kterým jde jen o rychlou provizi. Doporučuji vřele všem, kteří o tom uvažují, aby si nechali nabídku posoudit od nezávislého odborníka, kterého si sami určí a který není spojený s daným prodejcem. Energetický odborník snadno prohlédne různé triky, které prodejci kotlů a tepelných čerpadel používají, aby nalákali zákazníka. Tím nejběžnějším je zkreslování účinnosti zařízení a započtení jen nákladů na palivo nebo elektřinu. To je jako počítat náklady na ujetý kilometr auta jen z ceny benzínu. Jenomže ani auto, ani kotel, ani tepelné čerpadlo nemá neomezenou životnost. Bude potřeba ho vyměnit, takže minimálně je potřeba započítat amortizaci. Auto musí každé dva roky na technickou kontrolu, provozování domovní kotelny je také spojeno s pravidelnými revizemi. Auto se občas rozbije a potřebuje do servisu, i domácí kotel nebo tepelné čerpadlo se občas porouchá a potřebuje opravu. To všechno je potřeba započítat, protože od teplárny má zákazník kompletní servis a nemusí se o nic starat. V dnešní uspěchané době právě toto považuji za největší přednost. Zákazník teplárny se nemusí o nic starat. Má telefonní číslo, na které se může v případě potíží kdykoliv obrátit. A má jistotu, že mu jeho telefon někdo zvedne a problém obratem vyřeší. Zkuste dnes sehnat „revizáka“ na servis domácího plynového kotle.

zdroj:

https://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/rocnik-2019/09-2019/centralni-zasobovani-teplem-myty-a-fakta.html

Vážení odběratelé tepelné energie, 

podle vyhlášky 194/2007 Sb. začíná 1. září otopné období (končí 31. května následujícího roku).

Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

Jablonecká energetická tak bude připravena po naplnění podmínek nebo požadavku odběratele vytápění zahájit.

Při této příležitosti se ohlédneme za topnou sezonou 2018/2019, která dle celorepublikových dat byla s počtem 240 topných dnů jen o den kratší než dlouhodobý normál let 1971 - 2000 a o čtyři dny delší než průměr desetiletí. Z posledních 10 zim byla však jen pátá nejdelší, nejdéle se topilo v zimě 2013/2014 celkem 253 dnů, nejkratší byla loňská zima se 214 dny vytápění. 

Za období září až květen byla průměrná teplota z meteorologických měřících stanic do nadmořské výšky 700 metrů 6,39 °C, čtvrtá nejteplejší od roku 2009, normál má teplotu 4,96 °C a průměr dekády 2009 až 2019 je 5,77 °C. Nejtepleji 6,66 °C bylo v zimě 2014/2015 a nejchladněji 4,66 °C v zimě 2009/2010.  

Jablonecká energetická a.s.

 

Kvalita pitné vody, která je pravidelně kontrolována dle požadavků Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a  odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve změní pozdějších předpisů. 

 

Viz protokoly z akreditované laboratoře k nahlédnutí u SPECIALISTY EKOLOGA/LABORANTA tel. 483359817.

 

Z tohoto důvodu děkujeme všem našim zákazníkům za jejich  toleranci při odběrech vzorků pitné vody pracovníkem akreditované laboratoře.  

CENOVÁ MAPA PRO ROK 2019

Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých webových stránkách zveřejnil aktuální Ceník předběžných cen tepelné energie k 1. 1. 2019 (kalkulované ceny včetně DPH). Ceník udává rovněž použité palivo, výkon zdrojů a předpokládanou cenu a dodávku tepla na všech úrovních předání ve 3 224 cenových lokalitách.

Vážený průměr kalkulované ceny tepla se meziročně po letech stagnace výrazněji změnil a pohybuje se letos kolem 606 Kč/GJ (2016 / 584; 2017 / 573 2018 / 573 Kč/GJ vč. DPH). To znamená nárůst 5,8 % vinou zvýšených cen vstupů a poplatků (energie, voda, mzdy a povolenky). 

V případě domovních kotelen je zdánlivě nízká cena ovlivněna faktem, že ve většině případů je zdroj externím subjektem pouze provozován (nikoliv vlastněn) a v ceně tepla tudíž není započtena amortizace investice do vlastní kotelny.

(31.5.2019) Jablonecká energetická informuje své odběratele, že 31.5.2019 ukončila v souladu s vyhláškou topnou sezonu 2018/2019. V loňském roce se přitom s přestávkami netopilo již od druhé poloviny dubna. 

V případě poklesu venkovních teplot si zájemci o přitápění mimo topnou sezonu (červen - srpen 2019) mohou o tuto službu zažádat prostřednictvím formuláře zde.

Topná sezona 2019/2020 začne 1. září 2019. 

Vaše Jablonecká energetická. 

 

Tags Popular

Aktuality, odstávky a poruchy